Condicions d’ús

AVÍS LEGAL: POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta pàgina Web és propietat de Barcelona Exòtics Veterinària SCPP amb NIF nº J-65.793.440 i domicili a C/ Rosselló 274 ( 08037 Barcelona ) i Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 43340, Foli 59, Fulla B 425777, Inscripció 1.

Per qualsevol consulta o proposta, contacti’ns a l’e_mail: info@curemelsaltres.com

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web.

L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment d’accés, que demanem que llegeixi detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús d’aquest. Si l’usuari no estigués d’acord amb les presents condicions d’ús, haurà d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar mitjançant aquest mateix.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir els serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts oferits, tot això de manera unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als que se’ls han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel.lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat d’aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir drets que pertanyen al seu titular.

B. CONDICIONS D’ACCÉS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privacitat.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fè, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc Web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a la que es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem exempts de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-ne per la utilització d’aquelles pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Barcelona Exòtics Veterinària SCPP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recollim, explicant-li:

  • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
  • Amb quina finalitat recollim les dades que sol.licitem.
  • Quina és la legitimació pel seu tractament.
  • Durant quant de temps les conservem.
  •  A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
  • Quins són els seus drets i com exercir-los.
  1. RESPONSABLE: veure dades de l’encapçalament. 

       2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ  dels tractaments de les dades enviades a través de:

  • Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar-li a les seves sol.licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclòs per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol.licitar informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol.licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol.liciti la baixa d’aquests.

  • Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar a les seves sol.licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre a les seves consultes i dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de la nostra base de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari al sol.licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de selecció.

Conservació: Un cop contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ser conservades durant un any màxim per futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys o, en tot cas, l’edat mínima que estableixi la normativa de protecció de dades aplicable i/o disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol.licitades són necessàries per gestionar les seves sol.licituds, donar-lo d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, pel que, si no ens els facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que hi hagi sol.licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altres informacions a la nostra base de dades.

  1. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, a no ser que existeixi obligació legal.

  1. COOKIES

Aquesta pàgina Web pot utilitzar cookies però que en cap cas tracten dades de caràcter personal, capten hàbits de navegació de l’usuari ni són utilitzades amb finalitats publicitàries, i que per tant queden exceptuades del compliment de les obligacions establertes a l’article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació. No obstant això, l’usuari consent l’ús de les cookies que ens permetin la comunicació entre l’equip de l’usuari i la xarxa, prestar un servei expressament sol.licitat per l’usuari, l’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió), donar seguretat a l’usuari, sessions de reproductor multimèdia, sessions per equilibrar la càrrega, la personalització de la interfície d’usuari i de complements (plug-in) i intercanviar continguts socials. De totes maneres, l’usuari si ho desitja pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet.

  1. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

  • Sol.licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
  • Sol.licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.
  • Sol.licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
  • Sol.licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
  • Sol.licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.
  • Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol.licitat els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que s’exerceix i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, poden presentar una reclamació davant de l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

  1. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

  1. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES

És important que per tal que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat ha estat modificada en data de 30/8/2019 i pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d’aquest, així com els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal.lació de robots, o software que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error a aquestes, i per tant, les accepta integra i expressament.

 

 

 

AVISO LEGAL: POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Esta página Web es propiedad de Barcelona Exòtics Veterinària SCPP con NIF nº J-65.793.440 y domicilio en C/ Rosselló 274 ( 08037 Barcelona ) e Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 43340, Folio 59, Hoja B 425777, Inscripción 1.

Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail: info@curemelsaltres.com

Esta página Web se rige por la normativa exclusivamente aplicable en España, quedando sometida a ella, tanto nacionales como extranjeros que utilicen esta Web.

El acceso a nuestra página Web por parte del USUARIO es gratuito y está condicionado a la previa lectura y aceptación integra, expresa y sin reservas de las presentes CONDICIONES GENERALES DE USO vigentes en el momento del acceso, que rogamos lea detenidamente. El USUARIO en el momento que utiliza nuestro portal, sus contenidos o servicios, acepta y se somete expresamente a las condiciones generales de uso del mismo. Si el usuario no estuviere de acuerdo con las presentes condiciones de uso, deberá abstenerse de utilizar este portal y operar por medio del mismo.

En cualquier momento podremos modificar la presentación y configuración de nuestra Web, ampliar o reducir servicios, e incluso suprimirla de la Red, así como los servicios y contenidos prestados, todo ello de forma unilateral y sin previo aviso.

A. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los contenidos, textos, imágenes, marcas y códigos fuente son de nuestra propiedad o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

El usuario únicamente tiene derecho a un uso privado de los mismos, sin ánimo de lucro, y necesita autorización expresa para modificarlos, reproducirlos, explotarlos, distribuirlos o ejercer cualquier derecho perteneciente a su titular.

B. CONDICIONES DE ACCESO

El acceso a nuestra página Web es gratuito y no exige previa suscripción o registro.

El envío de datos personales implica la aceptación expresa por parte del USUARIO de nuestra política de privacidad.

El usuario debe acceder a nuestra página Web conforme a la buena fe, las normas de orden público y a las presentes Condiciones Generales de uso. El acceso a nuestro sitio Web se realiza bajo la propia y exclusiva responsabilidad del usuario, que responderá en todo caso de los daños y perjuicios que pueda causar a terceros o a nosotros mismos.

Teniendo en cuenta la imposibilidad de control respecto a la información, contenidos y servicios que contengan otras páginas web a los que se pueda acceder a través de los enlaces que nuestra página web pueda poner a su disposición, le comunicamos que quedamos eximidos de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que pudiesen derivar por la utilización de esas páginas web, ajenas a nuestra empresa, por parte del usuario.

C. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La confidencialidad y la seguridad son valores primordiales de Barcelona Exòtics Veterinària SCPP y, en consecuencia, asumimos el compromiso de garantizar la privacidad del Usuario en todo momento y de no recabar información innecesaria. A continuación, le proporcionamos toda la información necesaria sobre nuestra Política de Privacidad en relación con los datos personales que recabamos, explicándole:

  • Quién es el responsable del tratamiento de sus datos.
  • Para qué finalidades recabamos los datos que le solicitamos.
  • Cuál es la legitimación para su tratamiento.
  • Durante cuánto tiempo los conservamos.
  •  A qué destinatarios se comunican sus datos.
  • Cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.
  1. RESPONSABLE: ver datos en el encabezamiento. 

       2. FINALIDADES, LEGITIMACIÓN Y CONSERVACIÓN  de los tratamientos de los datos enviados a través de:

  • Formulario de Contacto.

Finalidad: Facilitarle un medio para que pueda ponerse en contacto con nosotros y contestar a sus solicitudes de información, así como enviarle comunicaciones de nuestros productos, servicios y actividades, inclusive por medios electrónicos (correo electrónico, SMS, etc.), si marca la casilla de aceptación.

Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de nuestro formulario de contactos y al marcar la casilla de aceptación de envío de información.

Conservación: Una vez resuelta su solicitud por medio de nuestro formulario o contestada por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento, y en caso de haber aceptado recibir envíos comerciales, hasta que solicite la baja de los mismos.

  • Envío de correos electrónicos.

Finalidad: Contestar a sus solicitudes de información, atender sus peticiones y responder sus consultas o dudas.  En caso de recibir su Currículum Vitae, sus datos personales y curriculares podrán formar parte de nuestras bases de datos para participar en nuestros procesos de selección presentes y futuros.

Legitimación: El consentimiento del usuario al solicitarnos información a través de la dirección de correo electrónico o enviarnos sus datos y CV para participar en nuestros procesos de selección.

Conservación: Una vez resulta contestada su petición por correo electrónico, si no ha generado un nuevo tratamiento. En el caso de recibir su CV, sus datos podrán ser conservados durante un año máximo para futuros procesos de selección.

Obligación de facilitarnos sus datos personales y consecuencias de no hacerlo.

El suministro de datos personales requiere una edad mínima de 14 años o, en su caso, la edad mínima que establezca la normativa de protección de datos aplicable y/o disponer de capacidad jurídica suficiente para contratar.

Los datos personales solicitados son necesarios para gestionar sus solicitudes, darle de alta como usuario y/o prestarle los servicios que pueda contratar, por lo que, si no nos los facilita, no podremos atenderle correctamente ni prestarle el servicio que ha solicitado.

En todo caso, nos reservamos el derecho de decidir sobre la incorporación o no de sus datos personales y demás información a nuestras bases de datos. 

  1. DESTINATARIOS DE SUS DATOS.

Sus datos son confidenciales y no se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal.

  1. COOKIES

Esta página Web puede utilizar cookies pero que en ningún caso tratan datos de carácter personal, captan hábitos de navegación del usuario ni son utilizadas con fines publicitarios, y que por lo tanto quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. No obstante, el usuario consiente el uso de las cookies que nos permitan la comunicación entre el equipo del usuario y la red, prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario, la autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión), dar seguridad al usuario, sesiones de reproductor multimedia, sesiones para equilibrar la carga, la personalización de la interfaz de usuario y de complementos (plug-in) e intercambiar contenidos sociales. De todas formas, el usuario si lo desea puede desactivar y/o eliminar estas cookies siguiendo las instrucciones de su navegador de Internet.

  1. DERECHOS EN RELACIÓN CON SUS DATOS PERSONALES.

Cualquier persona puede retirar su consentimiento en cualquier momento, cuando el mismo se haya otorgado para el tratamiento de sus datos. En ningún caso, la retirada de este consentimiento condiciona la ejecución del contrato de suscripción o las relaciones generadas con anterioridad.

Igualmente, puede ejercer los siguientes derechos:

  • Solicitar el acceso a sus datos personales o su rectificación cuando sean inexactos.
  • Solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
  • Solicitar la limitación de su tratamiento en determinadas circunstancias.
  • Solicitar la oposición al tratamiento de sus datos por motivos relacionados con su situación particular.
  • Solicitar la portabilidad de los datos en los casos previstos en la normativa.
  • Otros derechos reconocidos en las normativas aplicables.

Dónde y cómo solicitar sus Derechos: Mediante un escrito dirigido al responsable a su dirección postal o electrónica (indicadas en el apartado A), indicando la referencia “Datos Personales”, especificando el derecho que se quiere ejercer y respecto a qué datos personales.

En caso de divergencias con la empresa en relación con el tratamiento de sus datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es).

  1. SEGURIDAD DE SUS DATOS PERSONALES

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de sus datos personales, le informamos que hemos adoptado todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados de su alteración, pérdida y tratamientos o accesos no autorizados.

  1. ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS

Es importante que para que podamos mantener sus datos personales actualizados, nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.

No nos hacemos responsables de la política de privacidad respecto a los datos personales que pueda facilitar a terceros por medio de los enlaces disponibles en nuestra página web.

La presente Política de Privacidad ha sido modificada en fecha 30/08/2019 y puede ser modificada para adaptarlas a los cambios que se produzca en nuestra web, así como modificaciones legislativas o jurisprudenciales sobre datos personales que vayan apareciendo, por lo que exige su lectura, cada vez que nos facilite sus datos a través de esta Web.

D. RESPONSABILIDADES

Al poner a disposición del usuario esta página Web queremos ofrecerle un servicio de calidad, utilizando la máxima diligencia en la prestación del mismo, así como en los medios tecnológicos utilizados. No obstante, no responderemos de la presencia de virus y otros elementos que de algún modo puedan dañar el sistema informático del usuario.

No garantizamos que la disponibilidad del servicio sea continua e ininterrumpida.

El USUARIO tiene prohibido cualquier tipo de acción sobre nuestro portal que origine una excesiva sobrecarga de funcionamiento a nuestros sistemas informáticos, así como la introducción de virus, o instalación de robots, o software que altere el normal funcionamiento de nuestra web, o en definitiva pueda causar daños a nuestros sistemas informáticos.

El USUARIO asume toda la responsabilidad derivada del uso de nuestra página web.

El USUARIO reconoce que ha entendido toda la información respecto a las condiciones de uso de nuestro portal, y reconoce que son suficientes para la exclusión del error en las mismas, y por lo tanto, las acepta integra y expresamente.

C/ Rosselló, 274 | Barcelona 08037 | info@curemelsaltres.com |Contactar |Avís Legal